Stárneme příliš rychle, moudříme však pozdě

Opuntia ficus carica - semenáč

  Rok 2008 byl pro mě rokem pěstování rostlin ze semen. Mimo další objednávky jsem si nechal zaslat i 15 druhů rostlin z Koexfloru a jednou z nových rostlin se stal i tento semenáček opuncie. Je úžasné sledovat, jak z malého semínka postupně roste kmínek (na rozdíl od řízkovaných exemplářů) a teprve z něj rostou boční i vrcholové články. I tato rostlina počasím v roce 2013 hodně trpěla a nakonec jí skolil ke konci roku lehký mrazík -3°C. Rostlina začala postupně uhnívat a do jara hniloba zdolala celou rostlinu. Pravděpodobně pocházela semena z rostliny, nesnášející žádný mráz.

© 2013 Všechna práva vyhrazena. (TUR)

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode