Stárneme příliš rychle, moudříme však pozdě

25 - Hřebíčkovec

  Název společný pro tuto početnou skupinu rostlin byl i pro mě pro dlouho neznámý, Googlee však najde všechno :-). Byl určen podle známého koření z poupěte hřebíčkovce kořenného, ale řada rostlin poskytuje i jedlé ovoce, i když jen místního významu. Řazeny sem jsou rody Eugenia a Syzygium, přičemž v literatuře se mnohdy dočtete, že jeden název je ten správný a druhý je synonymem či naopak. Další odborná literatura pak upřesňuje, že rostliny původem z tropické Ameriky mají název Eugenia a rostliny asijského či afrického původu pak jméno Syzygium. Tak si klidně vyberte...

Eugenia uniflora

Eugenia myrtifolia

Syzygium jambos

© 2013 Všechna práva vyhrazena. (TUR)

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode