Stárneme příliš rychle, moudříme však pozdě

20 - Bambus

  Bambusy jsou další skupinou rostlin, které byly po dlouhá léta mimo můj zájem. Vše změnila až návštěva tropů, kdy mě pohled na bambusový háj přímo uchvátil. Navíc, chuť výhonků bambusu v asijských pokrmech je také nezapomenutelná...
  Mé první pokusy s pěstováním tropických druhů v letech 2010-12 však nedopadly dobře, kdy především v zimě docházelo k uhnívání spodních částí řízkovaných rostlin. Po důkladném studiu webových stránek jsem dospěl k závěru, že jedinou cestou bude pěstování odolného vzrůstnějšího druhu venku. Mám sice už vybrané dva kandidáty na své pokusy, ale zatím nemám pro ně vhodné stanoviště. Vzhledem k poměrně vysokým až přemrštěným cenám těchto rostlin jsem se k jejich nákupu ještě neodhodlal.

© 2013 Všechna práva vyhrazena. (TUR)

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode