Stárneme příliš rychle, moudříme však pozdě

Hodnocení zimování subtropických rostlin v provizorním zimovišti

  Poslední dvě zimní období přečkávali citrusy i s některými dalšími rostlinami (fíkovníky, marhaníky, psídia, palmy apod.) v nedostavěné kolně s přední stěnou zakrytou zesílenou fólií. Ostatní zděné stěny a dřevěná střecha z velké části poskytovaly solidní ochranu před chladem a větrem, při větším poklesu teplot bylo pouze nutné foliáž zesílit o tenkou vrstvu igelitu pro malíře. Ta byla natažena sponkovačkou na vnitřní stranu konstrukce, čímž mezi fóliemi vznikla vzduchová izolační vrstva. Kolna byla vybavena termostatem nastaveným na 1°C a jedním přímotopem, který udržoval případné poklesy teplot pod bod mrazu. Podle odhadu nepřesáhly náklady na energie za celou zimu 700,-Kč, což považuji za vynikající.

   Nevýhodou tohoto zimoviště byl poměrně malý dostatek světla a poměrně velká vlhkost při delší nemožnosti větrat. Některé rostliny takovéto zimování snášeli velmi dobře. Velkým překvapením bylo bezproblémové zimování pomela, lajmů i všech citroníků, u nichž jsou uváděny větší teplotní nároky. Naopak některé odrůdy mandariny unshiu, všeobecně považované za odolné, byly napadány plísní a houbou. Zcela toto zimování nevyhovovalo psídiím (P. cattleianum a var. Lucidum), mučence modré či palmám Jubaea. Další nevýhodou bylo díky zdím a izolované střeše poměrně dlouhé chladno na jaře, které výrazně opozdilo rašení a nástup kvetení. Řešením by bylo doporučované jarní přitápění, ale vzhledem k nedostatku světla jsem to raději nezkoušel.

  Celkově lze tento způsob zimování hodnotit kladně. Především se tak ukázalo, že není nutné hlavně vzrostlé rostliny tahat až do domu a na jaře opět ven. Otužilé vybrané druhy vydrží poměrně hodně a vykazují přes léto mnohem silnější růst. Pro opadavé druhy je toto zimování přímo ideální a pravděpodobně budu tuto kolnu pro ně využívat i po obložení přední stěny dřevem...

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena. (TUR)

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode