Stárneme příliš rychle, moudříme však pozdě

Číslování, pořadí a evidence rostlin

  Několik pěstitelů mě již na toto téma oslovilo a tak jsem se rozhodl trochu pojednat o této problematice.

  Již době "pionýrských" začátků mého pěstování jsem měl potřebu rostliny nějak řadit, evidovat atd. Můj prvotní seznam rostlin byl abecední podle českých názvů, ale jelikož se některé rostliny nazývají různě (a nakonec i jejich plody), přešel jsem později na abecední seznam názvů latinských. Ani toto uspořádání se mi však neosvědčilo a to především proto, že během dalších let můj zájem o některé druhy rostlin buď opadl, nebo se jim prostě u mne nedařilo. Naopak jsem později objevil (a neustále ještě objevuji) postupně řadu dalších zajímavých rostlin, o nichž jsem dříve neměl ani tušení. To vedlo ke stálému upravování seznamů a tím i dalším komplikacím... Kdo si takovéto přehledy vede, ví o čem je řeč.

  Současný systém, zavedený od roku 2007, spočívá v systému dvou čísel (arabského a řeckého) a písmene mezi nimi. První číslo označuje buď rodový název nebo v případě složitějšího dělení příbuzných rostlin určitou skupinu, následují písmeno označuje abecedně jednotlivé druhy či odrůdy a poslední - římská číslice určuje jejich pořadové číslo. První číslo přiděluji rostlinám tak, jak jsem je získal bez ohledu na jejich název. Takto jsou i vkládany na tomto webu.

  Tak například označení 03-G-I znamená, že jde o rod Ficus, pod písmenem G (jde tedy o sedmý druh ve sbírce) se nachází F. carica - odrůda Crna Smokva a jde o první exemplář (římská I). Evidenci nyní vedu v sešitech s kroužkovou vazbou, kde každá rostlina má svůj snadno vyjímatelný či vložitelný list s poznámkami. Takto lze přehledy snadno obměňovat a upravovat, což je v tomto případě velmi praktické.

 

  Označení na rostlinách je pak prováděno jednak klasickými plastovými popiskami tužkou, které jsou zapíchnuté v hlíně a jednak cedulkami s evidenčními čísly, zavěšenými drátkem na některé větvičce. Tyto cedulky si tisknu na laserové tiskárně, zalaminuji a dírkuji. Rychlé, snadné, přehledné a hlavně - zatím stále čitelné :-).

© 2013 Všechna práva vyhrazena. (TUR)

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode